On haurien de ser els bombers?

Poble lineal

Suposem que tenim un poble que és un sol carrer i hi ha diverses cases.
Volem posar una caserna de bombers i ens agradaria posar-la en el lloc òptim.

Poble de dos carrers

Ara el nostre poble són dos carrers que es creuen en un punt mig.
On hem de posar els bombers?

Poble en una graella

I si el nostre poble és com l'eixample de Barcelona amb un munt de carrers que es creuen ortogonalment?

Poble amb 3 dimensions?

Podríem considerar un poble amb les pujades i baixades, afectaria en els resultats anteriors?