Proposta de Millora

Ara ens cal un informe final, que consistirà en un treball escrit de tot el que heu anat presentant, amb una proposta final que fareu per millorar la mobilitat del vostre entorn o ciutat.

En aquest informe hi ha d'haver la següent estructura:

  1. Introducció
  2. Estudi previ de la població. Resultats de l'enquesta
  3. On posem els bombers
  4. Estudi de Voronoi
  5. Taxigeometria: distàncies, Voronoi i circumferències
  6. Descripció detallada de la proposta de millora
  7. Pla d'execució de la proposta de millora
  8. Pressupost
  9. Autoavaluació de la proposta de Millora
  10. Conclusions