Taxigeometria

Distàncies

La distància entre dos punts, com es calcula? És la mateixa?

Agafa aquesta quadrícula i col·loca un taxi a la posició B13. Ha de recollir un client a la posició H16.

  • Assenyala totes les opcions de mesurar la distància entre el taxista i el client. Quina és la distància en tots els casos?
  • Planteja una equació que permeti esbrinar la distància entre el taxista i el client que s'ubiqui on s'ubiqui. Dibuixa uns eixos de coordenades per tal de referenciar els punts.
  • Dibuixa la distància entre el taxista i el client. Planteja l'equació anterior segons la geometria d'Euclides, és a dir, sense cap limitació de moviment.

Coordenades del taxista: T=(x_T, y_T)
Coordenades del client: C=(x_C, y_C)

Calcula l'equació de la distància en Taxigeometria. I en distància Euclidiana.

Comparem distàncies

  • Quines condicions s'han de complir perquè la distància entre dos punts siguin iguals, tant en distància euclidiana com en Taxigeometria?
  • Quan succeeix que la distància euclidiana és més gran que en Taxigeometria?
  • Quan l'euclidiana és més petita?

Comparació entre la distància en Taxigeometria i distància euclidiana

Voronoi: