Skip to content Skip to navigation

Dia de la setmana

Truc de saber el dia de la setmana que serà una data concreta

És una activitat per practicar el Càlcul Mental. Ens pot servir per explicar la divisió entera i, fins i tot, es pot introduir la criptografia amb l'Algorisme de
Lewis Carroll.

S'han de sumar 3 números, la clau de l'any, la clau del mes i els dies del propi mes.

Per exemple, sabem que 1/1/2015 és dijous.
1/2/2015 és diumenge. Perquè sumem 3 que és el resultat de 31 dies mòdul 7, 31=3(7) i dijous més tres dies és diumenge.
1/3/2015 és diumenge perquè 28 dies és 0 mòdul 7. 28=0(7), per tant, el dia que era 1/2/2015 és el mateix que el 1/3/2015
1/4/2015 és dimecres, perquè sumem 3 perquè 31=3(7), i com que li sumem tres, diumenge més tres és dimecres.

La clau del mes, hi ha gent que se l'aprèn de memòria:
Gener: 0, Febrer: 3, Març: 3, Abril: 6; Maig:1; Juny:4; Juliol:6; Agost;2; Setembre:5; Octubre:0; Novembre:3; Desembre:5.

Una manera de recordar-ho, és canviar una lletra del mes i canviar-la per la primera del número que necessites recordar: Per exemple, GeZer. FeTrer. MarT. AbriS. Ma1. JuQ. JuliS. AgosDos. SeCinc. OctubreO. NovemTre. DeCinc.

Per calcular la clau de l'any hem de tenir en compte això: 365=7*52+1
Si no fos de traspàs, cada any suma un. Tot i això, surt més a compte en els de traspàs, sumar-li un perquè serà del Març-Desembre. I Gener i Febrer restar un.

Agafem l'any que estem treballant i calculem quan és mòdul 28 des del 1900, perquè quan arriba a 28 és múltiple de 7 i han passat just 7 anys de traspàs. Per tant, l'1 de Gener de 1928 és diumenge igual que l'1 de Gener de 1900. Per tant, per saber la clau de l'any, ens cal buscar el valor de l'any mòdul 28 si li restem 1900. Aquest valor serà la clau de l'any i caldrà sumar-li els anys de traspàs. Només cal anar en compte amb els mesos de Gener i Febrer dels anys de traspàs, que no cal sumar-li el traspàs d'aquell any.

Volem saber la clau de 1969: Si l'any és del segle XX, primer busquem l'any que es correspon múltiple de 28, és a dir, fem mòdul 28 de les dues últimes xifres de l'any.
19_69=19_13 (7) (múltiples de 28)
19_00=0 (7)
Llavors, de 1900 a 1913 hi ha 3 anys de traspàs. Per tant, 13+3=16=2(7). Per tant, la clau de l'any és 2.
Si volem saber el 2 de Novembre de 1969, és 2+3(Nov)+2=7=0(7). Per tant, és diumenge!

25 de Desembre de 1974: Clau de l'any: 18+4=22=1(7), Clau del mes: 5, Clau del dia: 25=4(7). Per tant, 1+5+4=10=3(7)--> Dimecres.

Fem un últim exemple d'una data de Febrer d'un any de traspàs. El 29 de Febrer de 1964. Clau de l'any: 19_64=19_08(28), per tant, és 8+2(anys de traspàs)=10=3(7), però com que som al mes de Febrer, li restem un. Per tant, clau de l'any, 2. Clau del mes: 3. Clau del dia 29=1(7). 2+3+1=6. Era dissabte.

També pots començar a calcular a partir de l'1 de Gener de 2000, que era dissabte. Perquè si fem 20_00=19_16(7), per tant, la clau de l'any és 16+4(anys de traspàs)=20=6(7). Per tant, si l'1 de Gener de 1900 era diumenge, si li sumem 6, tenim que l'1 de Gener del 2000 era dissabte.

Curs: 
Tipus de node: 
Duració: 
1
Metodologia: 
Distribució dels alumnes: 
Paraules Clau: