Skip to content Skip to navigation

Fent meitat, 3/4 o fracció qualsevol

  • Es dibuixa un cercle a la pissarra i es proposa als nens i nenes que pensin formes de dividir-lo en dues parts iguals (es pot aclarir “de la mateixa àrea”)
  • Quan s’arriba a la solució de dividir-lo pel diàmetre (convé fer el dibuix ombrejant unes de les parts) es proposa fer el mateix dividint quadrats també en dues parts iguals. Es pot treballar en parelles.
  • Passada una estona es recullen solucions. Es pot demanar que “proposin una solució que no tingui ningú més”. També es pot explicitar que les parts obtingudes són “polígons”.
  • És important que cada solució sigui justificada o argumentada pels autors/es i que els altres facin preguntes o les qüestionin si no estan d’acord.
  • Repetim tot el procés anterior canviant la meitat pel tres quarts. Repartim un altre full amb els quadrats i fem un debat previ de com ha de ser aquesta repartició.
  • Podem continuar canviant el tres quarts per una fracció més complexa, per exemple, cinc setens.
  • Es pot ampliar l’activitat proposant dividir altres figures com rectangles, triangles equilàters.. En alguns cursos es pot fer que dibuixin solucions amb corbes i que les dibuixin amb regla i compàs o GeoGebra.

Podeu agafar un full de quadrats per imprimir més avall.

Curs: 
Duració: 
1
Recursos: 
Pissarra
Documents pel professor: 
Distribució dels alumnes: 
Paraules Clau: