Skip to content Skip to navigation

Introducció Àlgebra amb Reglets

Comença el mestre proposant el següent als alumnes:
Hem de trobar un reglet que repetint-lo tres vegades i sumant-li 4 ens doni 25.
No sabem quin és, però ja el trobarem. I no val a comptar-ho abans!
Representeu això amb els reglets, a sobre d'un paper, deixant un espai en blanc allà on hem de repetir tres
vegades el reglet que no sabem quin és.

Ben aviat arribaran a la representació. Posarem punts suspensius a l'espai buit.
Llavors, veient la longitud que correspon als tres reglets iguals (que en el nostre cas és 21) fàcilment
endevinaran la solució.
La solució, recordem-ho, en aquesta activitat és un reglet.
En aquest tipus d'activitat és indispensable exigir sempre la comprovació per a poder estar segurs
que el resultat és bo.
Recordem que l'objectiu d'aquesta activitat no és pas trobar un valor numèric o resultat, sinó raonar
per a trobar una manera correcta de plantejar una equació i comprendre el significat de la lletra 'x'
en fer-ho.
Ara ja hem trobat el reglet desconegut, i sabem que val 7. Vosaltres ja sabeu escriure tota l'operació que veiem
amb els reglets, tal com feu sempre.
Però ara plantegem-nos un altre problema:
Com ho podríem fer per escriure tota l'operació, amb el signe «igual» i tot, abans de saber quan val aquell
reglet?

I deixem que ells inventin maneres. Segur que surt la de posar un dibuix o un signe en el lloc del
reglet.
Doncs, molt bé! Hem trobat el mateix truc dels matemàtics! Ells han decidit que li posarem sempre una mateixa
lletra que és la X i així, com que la gent de tot el món fem el mateix, només en veure-ho escrit ja ens entenem i
sabem que vol dir que és una quantitat que hem de descobrir.

Escrivim la nostra equació indicant-los que a partir d'ara, per no equivocar-nos amb la lletra X,
farem servir un puntet com a signe de multiplicar:
3·X+4=21
És molt important que la primera equació de la seva vida, no sigui una cosa que se'ls doni escrita
per a resoldre, sense saber ben bé quin significat té aquesta escriptura, sinó que sigui una manera
que ells mateixos han arribat a trobar d'escriure alguna cosa.
Podem seguir provant el mateix mètode per equacions diferents:
2·X+3=15
4·X-2=18
2·X+3=X+4
...

Curs: 
Tipus de node: 
Contingut: 
Duració: 
1
Documents pel professor: 
Distribució dels alumnes: 
Paraules Clau: