Skip to content Skip to navigation

Introducció a les Fraccions (II)

A partir del tangram, busquem la proporció d'àrea de les diferents peces i en construïm les fraccions corresponents.Introduïm el Tangram amb un conte explicat amb peces de tangram: Conte del Somni d'una papallona

Curs: 
Duració: 
1
Metodologia: 
Recursos: 
Tangrams cada dos alumnes
Documents pels alumnes: 
Distribució dels alumnes: 
Paraules Clau: