Skip to content Skip to navigation

Matemàtiques en 3 actes

Les Matemàtiques en 3 Actes és un estil de presentar activitats en 3 fases.

Primer es presenta un conflicte o situació amb un vídeo.

Es demana als alumnes que plantegin quines preguntes els hi suggereix el vídeo.

Decidim l'ordre de les preguntes i quines volem respondre.

Un cop hem decidit les que volem respondre, demanem als alumnes quines dades necessiten saber per poder respondre les preguntes. I els hi donem.

Un cop tenen les dades, han de trobar solucions al problema plantejat.

Dan Meyer, és la persona que ha iniciat aquest tipus d'activitats, i en aquestes webs podeu trobar un llistat de moltes actiivitats en 3 actes:

http://www.101qs.com/ddmeyer i http://threeacts.mrmeyer.com

Però aquí puc fer una llista de les més interessants:

I aquí hi ha una xerrada que explica aquest tipus d'activitats de Dan Meyer

Duració: 
1
Metodologia: 
Documents pel professor: 
Distribució dels alumnes: 
Paraules Clau: