Skip to content Skip to navigation

Políedres amb Tetrabrics

CONSTRUCCIÓ de POLÍEDRES amb TETRABRICS

Per a poder construir políedres amb tetrabrics, ens cal tallar els tetrabrics de manera que tinguem les arestes de les figures que volem construir. Les arestes seran just les cantonades amb el plec de cada tetrabric. El resultat són políedres relativament forts, fàcils de construir i construïts amb material reciclat.

Passos que cal seguir:

1r . Retallar i netejar el tetrabric
Cal retallar la part de dalt i de baix del tetrabric. I, sobretot, netejar-lo. Un tetrabric d’uns dies, pot fer molta i molta pudor. Sobretot si és de llet.

2n . Construir les arestes
Si voleu construir les arestes, en aquest cas farem que tinguin una mesura de 15cm de llarg i 4cm d’amplada. Cal retallar de manera que el plec de la cantonada quedi just el mig, perquè ens farà el plec de l’aresta del políedre que construirem.
És molt important que el 15 sigui exacte, perquè serà el valor de la llargada dels arestes. En canvi, l’amplada de 4cm no cal que sigui tant precís.

3r . Construïm Políedres
Un cop tenim l’aresta, si el tallem de forma perpendicular, tal i com està al dibuix, podem construir  un cub grapant les arestes tal i com es veu a la primera foto. A la segona foto, teniu el resultat de construir un pentàgon, però en aquest cas cal tallar les arestes amb un angle concret que us precisem en els altres dibuixos

Pots veure vídeos de construcció aquí: https://www.thegeometrist.org/

Tipus de node: 
Contingut: 
Duració: 
3
Metodologia: 
Recursos: 
Tetrabrics nets, tisores, grapes i molt bones grapadores.
Documents pel professor: 
Distribució dels alumnes: