Skip to content Skip to navigation

Potències amb Reglets

Per aprendre a utilitzar potències amb reglets començarem recordant com es fa la multiplicació amb reglets.

Per fer-ho podem veure aquest vídeo:

Per comprovar que hem après el que ens explica el vídeo cal que feu les següents operacions amb reglets i apunteu l'operació amb la solució de forma numèrica, i un petit dibuix a sota per representar el que heu calculat.

2x6=

7x8=

18x5=

Ara ens cal saber què vol dir tres elevat a dos. Recordeu que el tres s'anomena base i al dos se l'anomena exponent.

A partir d'això, ens cal que proposeu algun mètode per calcular les potències dels primers 10 nombres, a partir del reglets. Escriviu la proposta  a la vostra llibreta acompanyada de dibuixos de com podem desenvolupar el mètode.

En el següent vídeo tenim una possible solució

I per acabar, a partir del següent vídeo, podeu proposar algun mètode per calcular potències d'exponent més gran de 2?

Si calculeu les potències amb exponent 3 de qualsevol nombre, podem construir alguna forma especial?

Tipus de node: 
Duració: 
1
Metodologia: 
Distribució dels alumnes: