Skip to content Skip to navigation

Problema de les pizzes i les begudes

Problema de les Pizzes

A partir de les dades que hem recollit del que ens ha costat un conjunt de pizzes i begudes i el preu final, intentem deduir els preus de cada cosa.

Cal treballar en petits grups i conjecturar possibles preus i possibilitats (com per exemple, ofertes, bonus, ...) que hi poden haver amb la única dada donada:

6 pizzes i 7 begudes valen 59€.

Sense saber quanta gent ha demanat aquest àpat, ni què val cada una d'aquestes coses. Cal donar llibertat perquè en un primer moment donin diferents possibilitats de preus. Facilita l'activitat si es projecta una full de càlcul amb els noms dels membres de cada grup, i posant el valor màxim i mínim que es conjectura tant de la pizza com de la beguda.

Podem saber el preu de cada cosa? O només podem saber més o menys? Preu màxim i mínim de cada cosa? Quantes persones s'han menjat aquest àpat?

Un cop ja no dóna més joc, oferim més dades.

4 pizzes i 4 begudes valen 38€

Preguntem diferents possibilitats. Podem saber el preu ara? Ha canviat alguna cosa? Cal fer escriure tota la informació al màxim resumida possible.

Oferir la possibilitat de calcular el doble de quantitat de cada informació que tenim. Calcular el doble, triple, ... per veure si en podem treure més informació. I si fem combinacions de tota la informació? Podem sumar-les? Podem restar-les?

Gràcies a les combinacions, podem deduir el valor d'una pizza o una beguda. I a partir d'això ho podem deduir tot. Cal comprovar els resultats que ofereixen els alumnes a les dues possibilitats. Podem utilitzar la presentació del problema de les Pizzes de l'enllaç per mostrar el problema mica en mica. En la mesura que poguem, intentem no dir en cap moment que aquest tema és d'introducció als Sistemes d'Equacions.

Contingut: 
Duració: 
2
Metodologia: 
Distribució dels alumnes: 
Paraules Clau: