Skip to content Skip to navigation

Suma i Resta de Nombres Enters

Per fer aquesta activitat, necessitem guix i les escales de fora l’institut.

Caldrà pintar els números positius i els negatius al terra ben grossos amb el guix.

Un cop tenim clar quina és el valor de cada graó, fem grups de 3 persones. Una persona del grup es mourà (li direm esportista), l’altra ajudarà i comprovarà que es mou com ha de ser (entrenadora), i la tercera farà el càlcul amb el cap i ho escriurà en el paper (calculadora).

Cada persona anirà canviant de rol a cada operació de les següents i haurà d’apuntar el valor. Per tant, una persona del grup farà d’esportista als exercicis 1, 4, 7, 10 i 13, farà d’entrenadora als 2, 5, 8, 11, 14 i de calculadora als 3, 6, 9, 12 i 15.

Curs: 
Duració: 
1
Metodologia: 
Recursos: 
Guixos i escala
Documents pels alumnes: 
Distribució dels alumnes: