Projecte: És molt alt?

Volem saber l'alçada de la CAMP o del campanar de Fàtima. Com podem saber l'alçada? Puc saber quina amplada té el Congost?

Podem saber l'alçada de qualsevol edifici per més alt que sigui?
Puc saber l'alçada d'una muntanya?

Calculant l'alçada de forma exacte