Skip to content Skip to navigation

Descomposició del 10 en sumands

Descomposició del 10 en sumands (pel profe)

Creem 5 grups de 4 o 5 alumnes
Repartim les 5 caixes de reglets numèrics a cada grup.
Expliquem què són els reglets: es corresponen a números, cada color és un número de l'1 al 10, la mida es correspon al número, ...
Les explicacions per tota la classe, es fan bastant impossibles. Millor anar fent les explicacions grup per grup.

1a Activitat
Els hi fem ordenar de l'1 al 10. Aquí es posen a fer construccions. Cal deixar-los remenar perquè es vagin adaptant al material.

2a Activitat
Descomposar amb la suma el 10 utilitzant només dues peces sense repetir. Que trobin totes les possibilitats que hi ha.
Però només ho facin amb reglets, sense apuntar ni escriure res. Hi ha 5 possibilitats:
1+9, 2+8, 3+7, 4+6, 5+5.
Respectem les velocitats de cada grup, i no acaben aquesta activitat fins que tots els del grup ho han fet. Si algú és molt ràpid, que s'esforci a explicar-ho a la resta del grup.
Cal que guardin una combinació amb totes les possibilitats en un racó per la 4a Activitat.

3a Activitat
Descomposem amb la suma el 10, però ara amb tres peces sense repetir. Trobar totes les possibilitats.
Només amb reglets i que tot el grup ho faci. Hi ha 8 possibilitats:
1+1+8, 1+2+7, 1+3+6, 1+4+5, 2+2+6, 2+3+5, 2+4+4, 3+3+4.
Aquí, si cal, es pot orientar en ordenar les possibilitats. Començar per l'1 i totes les possibilitats, seguir amb el 2, ...

4a Activitat
Escriure el que han fet en l'Activitat 2 i 3 a la llibreta. Escriure la descomposició del 10 amb dos sumants i amb tres sumants.
Finalment, si hi ha algun grup que acaba, se'ls hi pot plantejar la descomposició del 10 amb 4 peces.

Per poder consultar més activitats teniu aquest document molt extens que ja venia amb el propi material: Manual dels Reglets Numèrics.

Curs: 
Duració: 
1
Metodologia: 
Recursos: 
Reglets Numèrics de la Maria Antònia Canals
Documents pel professor: 
Distribució dels alumnes: