Skip to content Skip to navigation

Inventa un País

Accions a l'aula i la seva seqüència:
Primera sessió.
Explicació del treball.
Recordatori del significat de l'escala d'un mapa.
En un DINA-3 els alumnes donen forma al seu país, pensant l'escala segons la grandària que li
volen donar. Han de situar-hi les ciutats més importants, els diferents accidents geogràfics, regions,
illes...amb els seus noms.

Segona sessió.
Un cop fet el mapa, calcularan una serie de distàncies: entre ciutats, la d'un riu...Això dependrà del
país de cada alumne. En un full han d'anotar les distàncies al mapa i a la “realitat”. Després es
proposa que facin un viatge pel seu país ( unes quatre o cinc etapes ). Hauran de marcar en el mapa
el trajecte, anotant novament les distàncies del mapa i les reals.

Tercera sessió.
Finalment, calcaran en un altre DINA-3 el contorn del seu país. El poligonitzaran amb rectangles,
triangles, trapezis...i faran una aproximació de l'àrea al mapa i de la superfície del país.

Anàlisi de competències:
Les competències que es treballen són: C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C10, C11 i C12.
Anàlisi de continguts que es treballen:
Continguts treballats: Escala, distàncies, àrees, altura, aproximació.
Continguts clau: CC1, CC2, CC3, CC4, CC5, CC9, CC10, CC11i CC12.

Avaluació:
Es valorarà:
L'interès i l'actitud durant les sessions.
El full amb els càlculs realitzats.
El mapa del país.
La poligonització del país.
Altres aspectes:
De moment acabo de provar amb això. Es podria ampliar amb altres preguntes o activitats:
– Quins llocs estan a una distància de x quilòmetres de la teva ciutat? ( circumferència).
– Calcula la densitat de població del teu país.
– Es podria plantejar algun problema relacionat amb els costos del viatge.
– Explica el teu viatge (català, castellà o anglès).
– Fes un tríptic sobre el país o alguna de les seves ciutats o algun parc natural..(català, castellà,
anglès, visual i plàstica).
– Explica algun esdeveniment històric que hagi passat al teu país ( Socials)
– Estudia la fauna, la flora o el clima del país o d'una serralada (Naturals)Inventa un país

Indicacions pels alumnes:

En aquesta activitat ens trobarem amb els conceptes d'escala, distància, àrea i aproximació. Tot això
ho treballarem sobre un país que tu inventaràs al teu gust.

1. En un DIN-A3 has de fer el mapa del teu país. Al mateix temps has de pensar-hi en l'escala que
tindrà, segons la grandària que li vulguis donar. En el mapa hauràs de posar l'escala, el nom del país
i el de la seva capital. Dintre del teu país hauràs de col·locar les ciutats més importants i els
diferents accidents geogràfics: serralades, rius, llacs, deserts, mars, illes... tot pensant amb sentit
comú! Pots pintar-lo al teu gust.

2.Ara has d'anar calculant una sèrie de distàncies. Primer les mesurarem al mapa i després, tenint
en compte l'escala triada trobarem la distància real. Anem apuntant les longituds mapa – realitat en
un foli.
a) Troba quatre distàncies entre diferents ciutats: distància capital-ciutat 1, distància capital-
ciutat 2, distància ciutat 1-ciutat 2...
b) Troba, aproximadament, la longitud d'un dels rius del teu país.
c) Has de fer un viatge, d'unes quatre o cinc etapes. Marca al mapa el recorregut del teu viatge.
Apunta al foli aquest trajecte i escriu la distància en el mapa i en la realitat.

3. Per últim tractarem de trobar la superfície del país. Per fer això, primer hauràs de calcar el
contorn del teu país en un altra DIN-A3. Ara has de recobrir-lo, intentant aproximar-te al contorn,
amb rectangles, triangles, trapezis... S'haurà de calcular l'àrea d'aquests polígons, la seva suma i la
corresponent en la realitat ( superfície aproximada del país ). Apunta en el mapa les longituds que
has necessitat per trobar les diferents àrees. En el foli has d'escriure les diferents àrees del mapa i la
corresponent en la realitat.

Curs: 
Duració: 
3
Metodologia: 
Recursos: 
Dos DINA-3, colors, regla, cartabó o compàs.
Documents pel professor: 
Distribució dels alumnes: 
Paraules Clau: