Skip to content Skip to navigation

Dossier 3r d'ESO

Dossier de tot un curs de 3r d'ESO ple d'exercicis resolts.

  1. Polinomis
  2. Combinatòria i Probabilitat
  3. Funcions lineals
  4. Sistemes d'equacions de primer grau
  5. Equacions de 2n grau
  6. Geometria
  7. Successions
  8. Repàs de nombres enters
  9. Repàs de fraccions
  10. Repàs d'equacions de primer grau

Pots agafar el dossier clicant aquí

El dossier està penjat a http://sagemath.com per poder compartir l'edició online amb qui estigui interessat.

https://share.cocalc.com/share/15b8b5db-057e-4796-a4e7-99199aa3ff4b/llib...

Curs: 
Tipus de node: 
Duració: 
100
Metodologia: 
Documents pel professor: 
Distribució dels alumnes: 
Paraules Clau: