Projecte: Com ens movem per Granollers?

Podem millorar la mobilitat de la comunitat del Marta Estrada per reduir el consum energètic i la contaminació que produïm?
Ens plantegem fer un estudi sobre com estudiar la mobilitat, calcular trajectes, distàncies, camins que utilitzem, transports.
Un cop fet l'estudi, farem propostes per millorar la mobilitat intentant reduir incidències, consum energètic i sobretot pol·lució.

Podem millorar la mobilitat del Marta Estrada?
Podem reduir la petjada del carboni en la manera com anem i venim del Marta Estrada?

Notícies:

  1. TV3: Soterrament Ronda Sud
  2. Preocupació contaminació a Granollers
  3. Soterrament Ronda Sud
  4. Vehicles de més de 20 anys
  5. Avisos preventius de contaminació
  6. Canvi climàtic

Què estudiarem?

Els diferents punts que volem estudiar al respecte són els següents:

On vivim?

On hem de posar els bombers?

Càlcul de Distàncies (Pitàgores, Nombres irracionals)

Consulta sobre Mobilitat (Ajuntament i Som Mobilitat)

Estudi de la Taxigeometria

Taxigeometria

Estudi de les Còniques

Coniques