Cabina de Control Atmosfèric

Podem consultar les dades en temps real de la cabina que vam visitar. Podem veure taula de valors, o gràfiques per dia, setmana o mes. Ho podem fer a la web del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. És l'índex català de la qualitat de l'aire (ICQA):

http://dtes.gencat.cat/icqa

Mesures de la Cabina

Pronòstic

I també podem mirar quin és el pronòstic de contaminació a diferents escales. Europa, Península Ibèrica o Catalunya. Podem triar quina és l'evolució de cada contaminant: Monòxid de Carboni, Diòxid de Sofre, PM10, ...

http://www.bsc.es/caliope/es/pronosticos

Pronòstic