Com Avaluem el projecte?

Cal prendre decisions de com avaluem

Hem de consensuar criteris i punts que hem de tenir en compte a la hora d'avaluar. Com ens autoavaluem?

Quin producte final volem fer?

Treball escrit? Presentació? Campanya?

Com anem documentant el projecte?

Anem entregant píndoles de treballs al moodle i al final entreguem un treball escrit i fem una presentació.

Connexions amb altres assignatures?

Química? Biologia? Ètica? Visual i plàstica? Tecno?

Debat final

Farem un debat mostrant quines són les nostres opinions al respecte del que hem anat fent